Unitatea de credință temelie a valorilor și tradițiilor unui popor 2018 Județul Vâlcea

December 28, 2018 by ANDREI   Comentarii (0)

“Uniți în credință mereu împreună, vom putea construi o lume mai bună. Împreună să fim una doar așa vom izbândi, căci cu noi întotdeauna, Hristos Este și va fi! Binecuvintează Doamne România, să trăim în veci Ortodoxia! Doamne uită – te la noi și ne scoate la lumină, ne deschide către zori lumii celei fără vină. ”

Versuri imn Ito 2017, Iași și 2018 Sibiu

 

Unitatea de credință temelie  a valorilor și tradițiilor unui popor 

 

 

Cu ajutorul și îngăduința Bunului Dumnezeu am ajuns la sfârșitul anului 2018, an în care la propunerea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române și cu aprobarea celui mai înalt for de conducere administrativă ce veghează la buna desfășurare a vieții duhovnicești – morale adică Sfântul Sinod am avut spre omagiere și dezbatere în toate activitățile pe care pe parcursul întregului an le – am desfășurat chipurile luminoase și faptele de vitejie ale unor personalități clerici și mireni ce au contribuit la cultivarea, promovarea și păstrarea credinței, valorilor și tradițiilor viitorului stat România Mare, sau cum o întâlnim în cronicile vremii România dodoloață.  Acest proces a fost realizat în mai multe etape 1600, 1859 și 1918,   „De la Patriarhul Miron Cristea, care a participat la Marea Adunare Națională de la Alba-Iulia din 1 decembrie 1918 și care a făcut parte din delegația românilor transilvăneni care a prezentat actului Unirii la București, până la fiii acestui neam care și-au jertfit tinerețea și viața, de la episcopi, preoți, monahi și monahii, până la credincioșii de rând, care au activat neobosit pe front și în spitale pentru alinarea suferințelor, cu credință nezdruncinată și jertfelnicie. Biserica Ortodoxă a luptat, alături de personalitățile politice, pentru înfăptuirea unui măreț ideal, acela al unirii românilor într-un singur stat independent și creștin.”

După cum știm, Nașterea Domnului este prin excelență sărbătoarea familiei constituite pe căsătoria liber consimțită dintre bărbat și femeie care dau naștere copiilor sau dacă din diferite motive de Bunul Dumnezeu știute și îngăduite nu pot dobândi pe cale naturală sau medicală prunci, aceștia pot înfia. Psalmistul David, ne spune foarte frumos în scrierile Sale încurajând familiile  să dea naștere copiilor prin următoarele cuvinte: „Iată, fiii sunt o moştenire de la Domnul, rodul pântecelui este o răsplată dată de El.  „    „ Viața este un drum, un scop și o victorie. Viața este un dans al iubirii. Misiunea voastră este să înfloriți. SĂ FII e un dar pentru toată lumea. Viața voastră – este istoria omenirii. De asta viața este mai frumoasă decât orice teorie. Creează din viața ta o sărbătoare, pentru că asta este adevărata ei valoare. Viața este compusă din prezent. Iar sensul prezentului este să trăiești în prezent.”                                                  

Așadar,  prin participarea noastră la exercițiul democratic ce a avut loc în zilele de 6 – 7 octombrie nu am făcut altceva decât să apărăm identitatea și dreptul la viață al viitoarei generații care sperăm că va păstra credința, valorile,  tradițiile așa cum le – au primit de la înaintașii lor,  pentru a da răspuns bun la Dreapta judecată și de ce nu dacă Dumnezeu Cel ce ne cunoaște pe fiecare încă dinainte de a fi zămisliți, va îngădui  vor deveni viitorii Sfinți ai neamului românesc. 

În aceste zile sfinte când Hristos, se naște iar și iar pentru  noi  de această dată tainic pe Masa Altarelor euharistice  îndemnându –ne pe toți, ierarhi, preoți, diaconi și popor indiferent de rangul pe care îl ocupăm în societate să petrecem duhovnicește  arătând lumină celor aflați în întuneric, iertându –le  celor ce ne –au greșit pentru ca atunci când va voii să ne cheme Domnul la Sine, să putem spune așa cum cântăm la Sfânta Liturghie: „"Am văzut Lumina cea Adevărată,Am primit Duhul Cel Ceresc,Am aflat Credința Cea Adevărată Nedespărțitei Sfintei Treimi închinându-ne Că aceasta ne-a mântuit pre noi.”     

Adresăm tuturor urările tradiționale, sărbători fericite și  La mulți ani!!

“Harul Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea lui Dumnezeu Tatăl și  Împărtăşirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toți.” Hristos în mijlocul nostru totdeauna acum și pururi și în veci.

Cu dragoste, prețuire și doriri de bine preoții:  Iulian Mihai Bărboși, Viorel Stoicănescu,  Gheorghe  Anca și Petre Popa dimpreună cu credincioșii  

 

 

Dat la Sărbătoarea Nașterii Domnului,

Marți 25 decembrie 2018

 0/5 stars (0 votes)