Nu te teme Marie căci, arhanghel şi nu om Sunt Iată, vei lua în pântece şi vei Naşte Fiu şi vei pune numele Lui Iisus

December 25, 2016 by ANDREI   Comentarii (0)

(Din cântările Bunei Vestiri)

 

Astăzi este începutul Mântuirii Noastre Biserica Ortodoxă, cinsteşte cu evlavie alături de credincioşii Ei , Naşterea Mântuitorului Naştere pe care o actualizăm Sărbătoare, de Sărbătoare, Liturghie de Liturghie. Nu întâmplător am început mesajul cu un verset din cântările Sărbătorii Bunei Vestiri mai exact cu frumosul dialog purtat de Sfântul Arhanghel Gavriil şi Sfânta Fecioară care a consimţit zicând Fie Mie după Cuvântul Tău, Sărbătoarea Bunei Vestiri se prăsnuieşte la da de 25 martie iar, Naşterea Domnului după nouă luni adică la 25 decembrie. Această Taină minunată şi preaslăvită! A cerului de unde s –a  pogorât Fiul Lui Dumnezeu, cel de o Fiinţă cu Tatăl găsindu –şi sălăşluire în Pântecele Fecioarei luând fire umană în afara păcatului acum se Naşte în peştera străină rece, aşa cum ne amintesc frumoasele colinde româneşti în Betleemul Iudeii Mântuitorul Lumii . viaţa creştină nu se limitează la o serie de însuşiri, legi rânduieli, interacţiuni ori îngăduinţe este viaţa veşnică ea nu se sfârşeşte aici pe pământ ci continuă în Împărăţia Cerurilor fiind o permanentă comuniune liturgică. „Adevăratul scop al vieții creștine constă în dobândirea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu”   Hristos este Taina cea  ne văzută,ţinta pentru care toate au fost făcute. Totodată, Hristos Pruncul vine luând chip omenesc din iubire faţă de creeaţia zidită de Dumnezeu Tatăl şi căzută în păcat. Iubirea Lui Dumnezeu  faţă de oameni, este dovedită prin trimiterea şi întruparea Hristică în Pântecele Fecioarei această întrupare reprezintă  jertfa, dăruirea, sărăcia noastră individuală şi colectivă faţă de aproapele  precum şi asumarea durerilor lui în faţa propriilor noastre dureri în fiecare persoană în parte sau în colectivităţi îl putem găsii pe pruncul Hristos numai că din păcate unii dintre Noi, avem inima această iesle a Betleemului Nostru Personal ferecată de patimi de aceea suntem precum oamenii cărora Sfânta Familia le – a cerut găzduire dar nu au fost primiţi. Noi cei de astăzi îl primim pe Prunc prin curăţia sufletului ce se realizează prin primirea după cuviinţă a Tainelor Spovedaniei şi împărtăşaniei.

 

Fie ca Lumina Sfintelor Sărbători ale Naşterii Domnului , ale Botezului Domnului precum şi ale Anului Nou să vă aducă sănătate, pace şi  întru toate cele de folos  bună sporire

 

La mulţi ani !0/5 stars (0 votes)